Quyền lợi vận động viên

*** Lưu ý: Finisher Medal chỉ được nhận khi hoàn thành đường chạy trong thời gian quy định

Khi tham gia sự kiện, các vận động viên sẽ nhận được bộ Racekit sau:

  • Finisher Medal
  • Timing chip BIB
  • Áo sự kiện
  • Chứng nhận online
  • Túi
  • Y tế
  • Nước uống
  • Đồ ăn
  • Nước điện giải (isotonic)
  • Gel năng lượng (đường chạy 21,1km và 42,195km)

Quyền lợi của vận động viên chạy 42,195km

Quyền lợi của vận động viên chạy 21,1km

Quyền lợi của vận động viên chạy 10km

Quyền lợi của vận động viên chạy 5km