Hướng Dẫn Đăng Ký

Distance

EARLY BIRD
15/12/2022-26/12/2022

STANDARD
27/12/2022-26/01/2023

LATE
27/01/2023-20/02/2023

42km 990,000 1,250,000 1,650,000
21km 880,000 1,080,000 1,380,000
10km 590,000 750,000 990,000
05km 390,000 390,000 390,000
Các bước đăng ký:
 • Nhấn vào ĐÂY để vào cổng đăng ký trực tuyến cho cá nhân và nhóm dưới 10 người.
 • Nhấn vào ĐÂY để tải form đăng ký nhóm. Sau khi hoàn thành điền thông tin, Trưởng Nhóm gửi về email support@tienphongmarathon.vn với tiêu đề “ĐĂNG KÝ TPM2023 + TÊN NHÓM”. Đại diện Trưởng Nhóm sẽ thanh toán cho toàn nhóm (thông tin chuyển khoản có trong form đăng ký). BTC không nhận thanh toán riêng lẻ. Nội dung chuyển khoản “DANG KY TPM2023 + TEN NHOM”.
 • Điền vào các thông tin yêu cầu và làm theo hướng dẫn.
 • Hỗ trợ đăng ký: support@racevietnam.com - 090-221-2310
Group %Off Normal Price Added Value
Từ 20 runner 10%
Từ 50 runner 15% in logo nhóm trên backdrop chung
Từ 100 runner 18% Quyền lợi nhóm 50 + bài viết về nhóm trên fanpage
Từ 200 runner 20% quyền lợi nhóm 100 + backdrop nhóm riêng
Lưu ý
 • Số tiền được giảm áp dụng theo mức giá tại thời điểm trưởng nhóm tiến hành thanh toán trên cổng đăng ký cho cả nhóm.
 • Nhấn vào ĐÂY để tải form đăng ký nhóm. Sau khi hoàn thành điền thông tin, Trưởng Nhóm gửi về email support@tienphongmarathon.vn với tiêu đề “ĐĂNG KÝ TPM2023 + TÊN NHÓM”. Đại diện Trưởng Nhóm sẽ thanh toán cho toàn nhóm (thông tin chuyển khoản có trong form đăng ký). BTC không nhận thanh toán riêng lẻ. Nội dung chuyển khoản “DANG KY TPM2023 + TEN NHOM”.
 • Lệ phí không được hoàn trả với bất kỳ lý do nào.
 • Miễn phí chuyển nhượng.
 • Thay đổi cự ly không hoàn trả chênh lệch nếu mức giá thay đổi thấp hơn giá ban đầu, tính chênh lệch nếu mức giá tại thời điểm thay đổi cao hơn mức giá ban đầu. Thời gian chấp nhận việc chuyển nhượng, thay đổi cự ly đến 23h ngày 20/2/2023
 • • VĐV có thể tự thay đổi thông tin trên cổng đăng ký, đăng nhập vào tài khoản của mình, chọn giải đấu muốn thay đổi và thực hiện theo hướng dẫn. Thay đổi đăng ký được chấp nhận, với thời hạn cuối cùng cho việc thay đổi là 23h00 ngày 20/2/2023.
 • Hỗ trợ đăng ký: support@racevietnam.com - 090-221-2310