Hướng dẫn đăng ký

Cự ly Rất sớm
07/11/2023
(500 vé đầu tiên)
Sớm
(Khi đủ 500 vé SEB hoặc)
13/11-12/12/2023
Thông thường
13/12/2023-24/01/2024
Muộn
25/01-27/02/2024
42,2km 850,000 1,050,000 1,350,000 1,750,000
21,1km 780,000 950,000 1,180,000 1,380,000
10km 550,000 650,000 850,000 1,080,000
5km 450,000 550,000 750,000 890,000

Các bước đăng ký:

 • Nhấn vào ĐÂY để vào cổng đăng ký trực tuyến cho cá nhân và nhóm dưới 10 người.
 • Nhấn vào ĐÂY để tải form đăng ký nhóm. Sau khi hoàn thành điền thông tin, Trưởng Nhóm gửi về email [email protected] với tiêu đề “ĐĂNG KÝ TPM2024 + TÊN NHÓM”. Đại diện Trưởng Nhóm sẽ thanh toán cho toàn nhóm (thông tin chuyển khoản có trong form đăng ký). BTC không nhận thanh toán riêng lẻ. Nội dung chuyển khoản “DANG KY TPM2024 + TEN NHOM”.
 • Điền vào các thông tin yêu cầu và làm theo hướng dẫn.
 • Hỗ trợ đăng ký:

Tính từ giai đoạn Early Bird:

Group %Off Added Value
Từ 20 runner 10%
Từ 50 runner 15% in logo nhóm trên backdrop chung
Từ 100 runner 18% Quyền lợi nhóm 50 + bài viết về nhóm trên fanpage + backdrop riêng
Từ 200 runner 20% quyền lợi nhóm 100 (không được gom chung nhiều nhóm)

Lưu ý:

 • Số tiền được giảm áp dụng theo mức giá tại thời điểm trưởng nhóm tiến hành thanh toán trên cổng đăng ký cho cả nhóm.
 • Nhấn vào ĐÂY để tải form đăng ký nhóm. Sau khi hoàn thành điền thông tin, Trưởng Nhóm gửi về email [email protected] với tiêu đề “ĐĂNG KÝ TPM2024 + TÊN NHÓM”. Đại diện Trưởng Nhóm sẽ thanh toán cho toàn nhóm (thông tin chuyển khoản có trong form đăng ký). BTC không nhận thanh toán riêng lẻ. Nội dung chuyển khoản “DANG KY TPM2024 + TEN NHOM”.
 • Hỗ trợ đăng ký:
 1. Giá vé được áp dụng theo mức giá bán từng giai đoạn.
 2. Chiết khấu cho nhóm được áp dụng trên mỗi giao dịch thanh toán cùng một lúc (không cộng dồn các giao dịch).
 3. Thời hạn đăng ký theo từng giai đoạn cho tới ngày đóng cổng đăng ký.
 4. Ban tổ chức có thể ngừng nhận đăng ký khi đủ số lượng.
 5. Mức phí cho việc thay đổi người chạy là 100.000đ. Mức phí cho việc thay đổi cự ly là 50.000đ/lần và thêm phí chênh lệch giữa mức giá đã đăng ký với mức giá tại thời điểm đổi cự ly, và không được hoàn trả phần chênh lệch giá giữa hai cự ly (nếu có). Thời hạn cho việc thay đổi là 17h00 ngày 27/2/2024.
 6. Sau khi đã đăng ký, vận động viên sẽ không được hoàn trả phí đăng ký nếu không thể tham gia sự kiện với bất kỳ lý do gì.
 • VĐV có thể tự thay đổi thông tin trên cổng đăng ký, đăng nhập vào tài khoản của mình, chọn giải đấu muốn thay đổi và thực hiện theo hướng dẫn. Thay đổi đăng ký được chấp nhận, với thời hạn cuối cùng cho việc thay đổi là 17h00 ngày 27/2/2024.
 • Hỗ trợ đăng ký: