HƯỚNG DẪN NHẬN RACEKIT

1. Vận động viên cần lưu ý quy trình dưới đây để đảm bảo thuận lợi cho việc nhận và phát racekit:

- Trước khi đến sự kiện, kiểm tra email từ BTC để xem số BIB và các hướng dẫn cần thiết.

- Mở email xuất trình QR code hoặc tải QR code được BTC gửi tới email đăng ký tham dự giải khi đến sự kiện làm thủ tục nhận racekit.

- Trình CMND hoặc Passport để xác minh danh tính đúng với email đăng ký tham dự.

2. Đối với các trường hợp Uỷ quyền, cần thực hiện quy trình sau:

- Chủ sở hữu BIB điền form thông tin Ủy quyền do BTC cung cấp (tại đây) để cung cấp đầy đủ thông tin theo yêu cầu của BTC.

- Form thông tin sẽ đóng vào lúc 18h00 ngày 23 tháng 3 năm 2022. Sau thời gian này BTC sẽ không giải quyết những trường hợp phát sinh.

- Tại sự kiện, Người được uỷ quyền thực hiện các bước tại Mục 1 ở trên để nhận racekit..