Quy trình nhận Race-kit

1. Vận động viên cần lưu ý quy trình dưới đây để đảm bảo thuận lợi cho việc nhận và phát racekit:

  • Trước khi đến sự kiện, kiểm tra email từ BTC để xem số BIB và các hướng dẫn cần thiết.
  • Mở email xuất trình QR code hoặc tải QR code được BTC gửi tới email đăng ký tham dự giải khi đến sự kiện làm thủ tục nhận racekit.
  • Trình CCCD hoặc Passport để xác minh danh tính đúng với email đăng ký tham dự, xác nhận thông tin và ký Đơn miễn trừ trách nhiệm.
  • Chụp ảnh, kiểm tra Bib & nhận Bib, nhận vật phẩm.

2. Đối với các trường hợp Uỷ quyền, cần thực hiện quy trình sau:

  • Chủ sở hữu BIB điền form thông tin Ủy quyền do BTC cung cấp (tại đây) để cung cấp đầy đủ thông tin theo yêu cầu của BTC
  • Tại sự kiện, Người được uỷ quyền xuất trình Email Thông báo Uỷ Quyền nhận Bib được gửi về Mail của Người được uỷ quyền & Xuất trình CCCD/CMND/Passport của Người được uỷ quyền để nhận BIB và racekit
Xem nội dung bản xác nhận