HƯỚNG DẪN NHẬN RACEKIT

1. Vận động viên cần lưu ý quy trình dưới đây để đảm bảo thuận lợi cho việc nhận và phát racekit:

- Trước khi đến sự kiện, kiểm tra email từ BTC để xem số BIB và các hướng dẫn cần thiết.

- Mở email xuất trình QR code hoặc tải QR code được BTC gửi tới email đăng ký tham dự giải khi đến sự kiện làm thủ tục nhận racekit.

- Trình CCCD hoặc Passport để xác minh danh tính đúng với email đăng ký tham dự, xác nhận thông tin và ký Đơn miễn trừ trách nhiệm.

- Nộp lại Đơn miễn trừ đã xác nhận tại quầy lấy BIB, kiểm tra BIB, nhận vật phẩm.

2. Đối với các trường hợp Uỷ quyền, cần thực hiện quy trình sau:

- Chủ sở hữu BIB điền form thông tin Ủy quyền do BTC cung cấp (tại đây) để cung cấp đầy đủ thông tin theo yêu cầu của BTC, ký xác nhận vào form. Chuyển cho người được uỷ quyền bản cứng Đơn miễn trừ có chữ ký tươi của chủ sở hữu BIB cùng bản photo (hoặc bản điện tử) CCCD hoặc passport cho Người được uỷ quyền.

- Tại sự kiện, Người được uỷ quyền xuất trình Đơn miễn trừ bản cứng đã ký, bản photo CCCD hoặc passport của Chủ sở hữu BIB và CCCD/Passport của mình để xác nhận thông tin.

- Nộp Đơn miễn trừ đã được xác nhận tại quầy lấy BIB, kiểm tra BIB, nhận vật phẩm.