02/25/2021

Bản đồ đường chạy 5km

ĐIỂM XUẤT PHÁT 5km: Xuất phát tại Quảng trường Cột cờ CUNG ĐƯỜNG CHẠY:Quảng trường Cột cờ – Tôn Đức Thắng – Lê Đức Thọ – […]
09/30/2018

Bản đồ đường chạy 42,195km

ĐIỂM XUẤT PHÁT 42,195km: Xuất phát tại Quảng trường Cột cờ CUNG ĐƯỜNG CHẠY: Quảng trường Cột cờ – Tôn Đức Thắng – Nguyễn Văn Cừ […]
09/30/2018

Bản đồ đường chạy 21km

ĐIỂM XUẤT PHÁT 21,1km: Xuất phát tại Quảng trường Cột cờ CUNG ĐƯỜNG CHẠY: Quảng trường Cột cờ – Tôn Đức Thắng – Nguyễn Văn Cừ […]
09/30/2018

Bản đồ đường chạy 10km

ĐIỂM XUẤT PHÁT 10km: Xuất phát tại Quảng trường Cột cờ CUNG ĐƯỜNG CHẠY: Quảng trường Cột cờ – Tôn Đức Thắng – Nguyễn Văn Cừ […]