03/13/2023

Bản đồ đường chạy 42,195km phong trào

ĐIỂM XUẤT PHÁT 42,195km: Xuất phát tại Quảng trường Lai Châu CUNG ĐƯỜNG CHẠY: Quảng trường Lai Châu – Điện Biên Phủ (làn số 2) – Bế […]
02/25/2021

Bản đồ đường chạy 5km

ĐIỂM XUẤT PHÁT 5km: Xuất phát tại Quảng trường Lai Châu CUNG ĐƯỜNG CHẠY: Quảng trường Lai Châu – Điện Biên Phủ (30/4) – Nguyễn Lương Bằng […]
09/30/2018

Bản đồ đường chạy 42,195km nâng cao

ĐIỂM XUẤT PHÁT 42,195km: Xuất phát tại Quảng trường Lai Châu CUNG ĐƯỜNG CHẠY: Quảng trường Lai Châu – Điện Biên Phủ (làn số 2) – Bế […]
09/30/2018

Bản đồ đường chạy 21km

ĐIỂM XUẤT PHÁT 21,1km: Xuất phát tại Quảng trường Lai Châu CUNG ĐƯỜNG CHẠY: Quảng trường Lai Châu – Điện Biên Phủ (làn số 2) – Bế […]
09/30/2018

Bản đồ đường chạy 10km

ĐIỂM XUẤT PHÁT 10km: CUNG ĐƯỜNG CHẠY: Quảng trường Lai Châu – Điện Biên Phủ (làn số 2) – Nguyễn Chí Thanh – Lê Duẩn – […]