Bản đồ đường chạy 10kmĐIỂM XUẤT PHÁT 10km: Xuất phát tại Quảng trường Cột cờ

CUNG ĐƯỜNG CHẠY: Quảng trường Cột cờ – Tôn Đức Thắng – Nguyễn Văn Cừ – quay đầu tại Nguyễn Văn Cừ – Nguyễn Huệ – Nguyễn Đức Thuận – Vũ Văn Hiếu – Lương Văn Can – Võ Thị Sáu – Ngô Đức Kế – Nguyễn Văn Linh – Hoàng Phi Yến – Nguyễn Đức Thuận – Tôn Đức Thắng – Đích

ĐÍCH: Quảng trường Cột cờ

GIỜ DỰ KIẾN NỘI DUNG 10km:

5:30 Tập trung-Khởi động
6:00 Xuất phát
8:35 Đóng cổng đích 10km