Bản đồ đường chạy 10km

ĐIỂM XUẤT PHÁT 10km:

CUNG ĐƯỜNG CHẠY: Quảng trường Lai Châu – Điện Biên Phủ (làn số 2) – Nguyễn Chí Thanh – Lê Duẩn – Lê Duẩn – Trường Chinh – làn số 2 đường 30/4 – Nguyễn Lương Bằng – đường bán nguyệt – Phạm Văn Đồng – Nguyễn Đức Cảnh – làn số 1 đường 30/4 – Lê Lợi – Về đích

ĐÍCH: Quảng trường Lai Châu

GIỜ DỰ KIẾN NỘI DUNG 10KM:

5:00 Tập trung-Khởi động

5:25 Chào cờ

5:30 Xuất phát hệ tuyển và hệ trẻ

5:34 Xuất phát hệ phong trào