Những tiết lộ về Lễ Thượng cờ vô cùng đặc biệt tại Tiền Phong Marathon 2024

TPM – Lễ Thượng cờ tại Bãi Môn – Mũi Điện (Phú Yên) sẽ gây ấn tượng mạnh và cảm xúc với người dân, vận động viên và du khách khi đến với Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài báo Tiền Phong lần thứ 65 – năm 2024, góp phần thổi bùng tinh thần yêu nước, cùng ý thức bảo vệ chủ quyền biển đảo quốc gia, vun đắp khát vọng vì Tổ quốc Việt Nam hùng cường.

Thanh Hải – Như Ý – Công Hướng