02/25/2021

Route map 5km

5km start line: Cot co Square ROUTE RACE: Cot co square – Tôn Đức Thắng – Lê Đức Thọ – Nguyễn Huệ – Nguyễn Đức Thuận […]
02/04/2020

Route map 10km

10km start line: Cot co Square ROUTE RACE: Cot co square – Tôn Đức Thắng – Nguyễn Văn Cừ – U-turn Nguyễn Văn Cừ – Nguyễn […]
02/04/2020

Route map 21km

21,1km start line: Cot co Square ROUTE RACE ROUTE RACE: Cot co square – Tôn Đức Thắng – Nguyễn Văn Cừ – Lưu Chí Hiếu – […]
02/04/2020

Route map 42,195km

21,1km start line:Cot co Square ROUTE RACE ROUTE RACE: Cot co square – Tôn Đức Thắng – Nguyễn Văn Cừ – quay đầu Nguyễn Văn Cừ […]