Quy định về phòng, chống dịch Covid-19 tại Côn Đảo cho giải Tiền Phong Marathon 2022

Yêu cầu toàn bộ lực lượng tham gia Tiền Phong Marathon 2022 (Ban Tổ chức, trọng tài, lãnh đạo đoàn, huấn luyện viên, săn sóc viên, vận động viên, nhân viên phục vụ chuyên môn, nhân viên an ninh, y tế, người phục vụ và các thành viên khác có liên quan…) phải thực hiện đảm bảo đủ các điều kiện khi đến huyện Côn Đảo.

1. Tiêm đủ 2 liều Vắc xin phòng COVID-19 trong vòng 12 tháng, liều 2 đã qua 14 ngày hoặc khỏi bệnh Covid-19 trong thời gian chưa quá 6 tháng.

– Đối với những người đến từ các địa bàn có dịch (cấp độ 3 – vùng màu cam; cấp độ 4 – vùng màu đỏ):

+ Phải đảm bảo đã tiêm đủ 02 liều Vắc xin phòng COVID-19 trong vòng 12 tháng (thẻ xanh trên sổ sức khỏe điện tử/PC-COVID hoặc giấy chứng nhận tiêm đủ liều vắc xin, liều cuối cùng đã được tiêm ít nhất 14 ngày) hoặc đã được điều trị khỏi bệnh COVID-19 trong vòng 06 tháng: Thực hiện tự theo dõi sức khỏe tại nơi lưu trú tối thiểu 03 ngày, luôn thực hiện 5K, không tiếp xúc với các thành viên đoàn khác.

+ Người chưa tiêm đủ 02 liều vắc xin, không đủ điều kiện địa phương không tiếp nhận.

– Đối với những người đến từ các địa bàn khác (cấp độ 2 – màu vàng và cấp độ 1 – màu xanh): Thực hiện tự theo dõi sức khỏe, luôn thực hiện 5K.

2. Yêu cầu 100% các thành viên phải có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 trong vòng 72 giờ bằng phương pháp RT-PCR hoặc bằng phương pháp test nhanh do cơ quan có thẩm quyền cấp trước khi về/ đến huyện Côn Đảo.

3. Cài đặt ứng dụng PC-Covid, thực hiện tự theo dõi sức khỏe, luôn thực hiện nghiêm quy định 5K và các quy định phòng, chống dịch của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu trong suốt quá trình tham dự giải. Nếu có triệu chứng sốt, ho, khó thở, đau mỏi cơ… phải báo ngay cho Ban Tổ chức (BTC) địa phương để được hướng dẫn và áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định hiện hành.

Hotline hỗ trợ y tế: 0846569096