Việt dã toàn quốc và Marathon “Giải Báo Tiền Phong” năm 2019

Chào mừng kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đoàn Thanh Niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2019) và 73 năm ngày Thể thao Việt Nam (27/3/1946 – 27/3/2019); hưởng ứng phong trào ngày chạy Olimpic vì sức khỏe toàn dân, đồng thời góp phần bồi dưỡng, phát hiện những tài năng thể thao trẻ ở cự ly dài.

Liên đoàn Điền kinh Việt Nam, Báo Tiền Phong và Sở Văn Hóa và Thể thao tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu phối hợp tổ chức Giải chạy Việt dã toàn quốc và Marathon – Giải báo Tiền Phong lần thứ 60. Giải được diễn ra từ ngày 20 – 25 tháng 3 năm 2019 (thi đấu chính thức ngày 24/3/2019) tại Tp Vũng Tàu. Đây là một trong những giải đấu lâu đời nhất và được tổ chức thường niên qua rất nhiều các tỉnh thành trong khắc cả nước.

Nội dung thi đấu: 5km, 10km, bán Marathon, Marathon Nam, nữ theo 02 hệ là Phong trào và Nâng cao:

– Hệ nâng cao: thi đấu tranh huy chương cá nhân và đồng đội gồm tuyển nam, nữ (VĐV từ 16 tuổi trở lên) và Trẻ nam, nữ (VĐV dưới 20 tuổi) thi đấu các nội dung 5km và 10km và nội dung Marathon nam, nữ. Đơn vị có đủ ít nhất 03 VĐV thi ở các nội dung 10km nam Tuyển, 5km nữ tuyển và 10km nam Trẻ, 5km nữ sẽ được tính điểm đồng đội và toàn đoàn.

– Hệ phong trào: thi đấu tranh huy chương các nhân các nội dung 5km, 10km, Marathon Nam, Nữ.

* Lưu ý: các VĐV thi đấu nội dung Marathon ở cả hai hệ Nâng cao và Phong trào phải từ 16 tuổi trở lên (tính theo năm sinh), thời gian giới hạn cho nội dung nay sẽ là 6 tiếng đối với nữ và 5 tiếng 45 phút đối với nam.

Quy định về đăng ký thi đấu:

– Hệ nâng cao: VĐV thuộc đội tuyển Điền kinh các Tỉnh, Thành, Ngành hoặc là thành viên đội tuyển Điền kinh QG đăng ký phải do Lãnh đạo TT TDTT ký và đóng dấu chịu trách nhiệm về nhân sự  của đơn vị mình.

+ VĐV phải là Hội viên của Liên đoàn Điền kinh Việt Nam, có thẻ VĐV do Liên đoàn cấp.

+ Hạn nôp: 25/02/2019 về Liên đoàn Điền kinh Việt Nam, 36 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội. Email: giang.dkvn@gmail.com; ĐT 0916956694. (Mr Giang).

– Hệ Phong trào: VĐV tham dự cần phải hoàn tất khai bản Online trên trang http://tienphongmarathon.vn hoặc http://123go.vn/tien-phong-marathon-2019/checkout  

Free Cisco 100-105 Study Material Is What You Need To Take

She did not expect Cisco 100-105 Study Material the car to be constantly repaired, not to mention that she was contracted by a see through cream man, and he got so much money not to perform his duties, often complaining of exhaustion or even strike, he did not say it, scolding her Estrus endless old sow, too unbearable. Aunt Tuoba this day is very proud to come very far, shouting so far, 100-105 Study Material Jia Cheng, you look at me http://www.passexamcert.com/100-105.html how this cheongsam Jia Cheng replied loudly, my eyes are blind, can not see far, you approached me see no later. Ruijuan angry eyes fly Cisco 100-105 Study Material Mars, angrily pointing Jiacheng nose scolded Road, you are not conscience thing, you want me to learn Taiwanese writer, use this to commit suicide. Her ideal, that do everything possible to safeguard the demeanor of a girl, Cisco 100-105 Study Material to maintain the dignity of her brother ICND1 100-105 and parents, to maintain the good ideals of nurturing her mountain village, was quickly crushed by a godmother refused Cisco 100-105 Study Material to smash Love Interconnecting Cisco Networking Devices Part 1 (ICND1 v3.0) and marriage attic, as well as that and Jia Cheng warehouse the same diner, immediately collapsed collapse. In one s life, you can not read the unforgiving scriptures, but also read the scriptures of the easy scriptures, the difficult scriptures and the I Ching reading frequently, To understand life.

Although the old Wei head said so Cisco 100-105 Study Material many 100-105 Study Material words, but Liu Cisco 100-105 Study Material Haizhu listened to the heart ICND1 100-105 100-105 Study Material is still strange is not a taste. Hey, hey, hey. Two Dongzi knocked on the door. He Interconnecting Cisco Networking Devices Part 1 (ICND1 v3.0) can t die Zheng Li angered away.

In a row, at the same time tied to Li Lao stick. Would you wash your hands I can Cisco 100-105 Study Material t say a word or ICND1 100-105 two, anyway, such a thing, I really don t do it in the future. Huang Zhonghua asked Who is going to send it The details of Huang Zhonghua said Well, Cisco 100-105 Study Material you go well. Interconnecting Cisco Networking Devices Part 1 (ICND1 v3.0) At least seven of the ten are a group. Cisco 100-105 Study Material The car is training, then I have to have it My bike is new Not bad You are so excited, I know that your bicycle is not bad I will install it for you later You Can you put it on Oh, what is this small broken 100-105 Study Material bicycle I ICND1 100-105 Study Material used to repair a car in the army.