Bản đồ đường chạy 42,195kmĐIỂM XUẤT PHÁT 42,195km: Xuất phát tại Quảng trường Cột cờ

CUNG ĐƯỜNG CHẠY: Quảng trường Cột cờ – Tôn Đức Thắng – Nguyễn Văn Cừ – quay đầu Nguyễn Văn Cừ – Nguyễn Huệ – Nguyễn Đức Thuận – Vũ Văn Hiếu – Lương Văn Can – Võ Thị Sáu – Ngô Đức Kế – Nguyễn Văn Linh – Hoàng Phi Yến – Bến Đầm – Huỳnh Thúc Khánh – Võ Thị Sáu – Nguyễn Thọ Chân kéo dài – Lưu Chí Hiếu – Nguyễn Văn Cừ – Nguyễn Huệ – Nguyễn Đức Thuận – Vũ Văn Hiếu – Lương Văn Can – Võ Thị Sáu – Ngô Đức Kế – Nguyễn Văn Linh – Hoàng Phi Yến – Nguyễn Đức Thuận – Tôn Đức Thắng – Đích

ĐÍCH: Quảng trường Cột cờ

GIỜ DỰ KIẾN NỘI DUNG 42,195KM:

4:00 Tập trung-Khởi động
4:30 Xuất phát
9:20 COT tại km 30 (điểm tiếp nước chân dốc Ma Thiên Lãnh)
11:05 Đóng cổng đích 42,195km