Bản đồ đường chạy 21kmĐIỂM XUẤT PHÁT 21,1km: Xuất phát tại Quảng trường Cột cờ

CUNG ĐƯỜNG CHẠY: Quảng trường Cột cờ – Tôn Đức Thắng – Nguyễn Văn Cừ – Lưu Chí Hiếu – Nguyễn Hới – Nguyễn Văn Cừ – Nguyễn Huệ – Nguyễn Đức Thuận – Vũ Văn Hiếu – Lương Văn Can – Võ Thị Sáu – Ngô Đức Kế – Nguyễn Văn Linh – Hoàng Phi Yến – Bến Đầm – quay đầu – Nguyễn Đức Thuận – Tôn Đức Thắng – Đích

ĐÍCH: Quảng trường Cột cờ

GIỜ DỰ KIẾN NỘI DUNG 21,1KM:
4:40 Tập trung-Khởi động
5:00 Xuất phát
8:00 COT tại CP quay đầu trên đường Bến Đầm
8:35 Đóng cổng đích 21,1km