Half Marathon

Khi tham gia sự kiện, các vận động viên sẽ nhận được bộ Race Kit sau

Finisher Medal | Timing chip BIB | Áo sự kiện | Chứng nhận online | Áo finisher | Túi | Khắc tên laser | Y tế | Nước uống | Đồ ăn | Gel năng lượng | Nước điện giải (isotonic)

*** Lưu ý: Finisher Medal, Áo Finisher, Khắc tên laser chỉ được nhận khi hoàn thành đường chạy trong thời gian quy định