Discovery Run

Khi tham gia sự kiện, các vận động viên sẽ nhận được bộ Race Kit sau

Finisher Medal | Timing chip BIB | Áo sự kiện | Chứng nhận online | Túi | Khắc tên laser | Y tế | Nước uống

*** Lưu ý: Finisher Medal, Áo Finisher, Khắc tên laser chỉ được nhận khi hoàn thành đường chạy trong thời gian quy định