Discovery Run 10km


Khi tham gia sự kiện, các vận động viên sẽ nhận được bộ Racekit sau

Finisher Medal | Timing chip BIB | Áo sự kiện | Chứng nhận online | Túi | Y tế | Nước uống | Đồ ăn | Nước điện giải (isotonic)

*** Lưu ý: Finisher Medal chỉ được nhận khi hoàn thành đường chạy trong thời gian quy định