Bản đồ đường chạy 5km

ĐIỂM XUẤT PHÁT 5km: Xuất phát tại Quảng trường Lai Châu

CUNG ĐƯỜNG CHẠY: Quảng trường Lai Châu – Điện Biên Phủ (30/4) – Nguyễn Lương Bằng – đường Bán nguyệt – Phạm Văn Đồng – Nguyễn Đức Cảnh – đường 30/4 – Lê Lợi – Về đích

ĐÍCH: Quảng trường Lai Châu

GIỜ DỰ KIẾN NỘI DUNG 5KM

8:30: Tập trung-Khởi động

9:05: Xuất phát 5km nữ tuyển

9:07: Xuất phát 5km nữ trẻ

9:09: Xuất phát 5km nam, nữ phong trào