Bản đồ đường chạy 5kmĐIỂM XUẤT PHÁT 5km: Xuất phát tại Quảng trường Cột cờ

CUNG ĐƯỜNG CHẠY:Quảng trường Cột cờ – Tôn Đức Thắng – Lê Đức Thọ – Nguyễn Huệ – Nguyễn Đức Thuận – Vũ Văn Hiếu – Văn Linh – Hoàng Phi Yến – Nguyễn Đức Thuận – Tôn Đức Thắng – Đích

ĐÍCH: Quảng trường Cột cờ

GIỜ DỰ KIẾN NỘI DUNG 5KM:
7:40 Tập trung-Khởi động
8:05 Xuất phát
8:35 Đóng cổng đích 5km